O firmie

Podstawową działalność Spółki stanowi dystrybucja i sprzedaż skroplonego gazu ziemnego LNG. Spółka świadczy również usługi związane z budową stacji magazynowania i regazyfikacji LNG i ich serwisowaniem oraz doradztwem technicznym w powyższym obszarze.

Misją LNG-Silesia jest zaspokojenie potrzeb energetycznych naszych klientów z zapewnieniem ciągłości dostaw LNG, przy szczególnej dbałości o bezpieczeństwo dostaw i użytkowania infrastruktury technicznej.

Wizją LNG-Silesia jest osiągnięcie znaczącej pozycji na krajowym rynku dystrybucji i sprzedaży LNG.
Spółka jest wiarygodnym partnerem biznesowym.


     


Zarząd

Artur Kostka
Prezes

Marek Zwolański
Członek Zarządu


Oferta

Prace wykonuje doświadczony personel, posiadający wymagane uprawnienia i rozległą wiedzę na temat działania stacji LNG, specyfiki produktu oraz urządzeń gazowych. Pracujemy zgodnie z procedurami BHP opartymi na najwyższych standardach bezpieczeństwa.

czytaj więcej

Kompleksowa usługa polegająca na zrealizowaniu budowy stacji LNG na terenie zakładu klienta. Inwestycja realizowana jest w trzech obszarach: – budowlanym, – montażu urządzeń stacji – wykonania instalacji zabezpieczających i pomiarowych.

czytaj więcej

Usługa kompleksowa obejmująca transport i rozładunek produktu na stacji LNG odbiorcy. Przewóz realizujemy wyspecjalizowanym transportem, a rozładunku dokonują doświadczeni pracownicy posiadający wymagane uprawnienia.

czytaj więcej