Sprzedaż LNG

Usługa kompleksowa obejmująca transport i rozładunek produktu na stacji LNG odbiorcy. Przewóz realizujemy wyspecjalizowanym transportem, a rozładunku dokonują doświadczeni pracownicy posiadający wymagane uprawnienia.

Sprzedaż i dystrybucja LNG do instalacji odbiorcy końcowego
Usługa kompleksowa obejmująca dostarczenie i rozładunek paliwa na LNG odbiorcy. Przewóz realizujemy wyspecjalizowanym transportem, a rozładunku dokonują doświadczeni pracownicy, posiadający wymagane uprawnienia. Usługa może być świadczona zarówno jako długoterminowa (dostawy stałe) jak i jednorazowa. Pojedyncza dostawo to ilość do 17 to LNG (max. ~ 260MWh).

Sprzedaż hurtowa LNG
Sprzedaż LNG do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów krajowych, posiadających koncesję OPG i status PPG (sprzedaż bez akcyzy) lub na rzecz podmiotów zagranicznych, jako WDT.

Pregazyfikacja / dostawy tymczasowe
Oferta skierowana do Klientów oczekujących na przyłączenie do sieci gazowej lub w przypadku awarii sieci gazowej. Oferujemy w tym zakresie również usługę kompleksową, obejmującą dostawę sprzętu mobilnego.

ZOBACZ TAKŻE