Oferta

Ideą LNG-Silesia jest realizacja pełnego łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego, w ramach którego oferujemy następujące usługi:

  • sprzedaż LNG do instalacji odbiorcy końcowego,
  • sprzedaż hurtowa LNG,
  • projektowanie i budowa stacji LNG dla odbiorców końcowych,
  • serwis stacji LNG.

Spółka posiada koncesje URE na obrót paliwami gazowymi oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

Prace wykonuje doświadczony personel, posiadający wymagane uprawnienia i rozległą wiedzę na temat działania stacji LNG, specyfiki produktu oraz urządzeń gazowych. Pracujemy zgodnie z procedurami BHP opartymi na najwyższych standardach bezpieczeństwa.

czytaj więcej

Kompleksowa usługa polegająca na zrealizowaniu budowy stacji LNG na terenie zakładu klienta. Inwestycja realizowana jest w trzech obszarach: – budowlanym, – montażu urządzeń stacji – wykonania instalacji zabezpieczających i pomiarowych.

czytaj więcej

Usługa kompleksowa obejmująca transport i rozładunek produktu na stacji LNG odbiorcy. Przewóz realizujemy wyspecjalizowanym transportem, a rozładunku dokonują doświadczeni pracownicy posiadający wymagane uprawnienia.

czytaj więcej