LNG - Skroplony Gaz Ziemny

LNG, ang. liquefied natural gas – skroplony gaz ziemny wysokometanowy. Paliwo produkowane z gazu ziemnego w procesie zmiany stanu skupienia pod wpływem podwyższenie ciśnienia oraz niskiej temperatury. LNG jest paliwem bezbarwnym i bezwonnym, bardzo czystym: oczyszczonym z wilgoci, dwutlenku węgla, azotu i cięższych węglowodorów. Skroplony gaz ziemny ma objętość ok. 600 razy mniejszą niż w stanie gazowym, co znacznie ułatwia jego magazynowanie i transport. Jako paliwo czyste LNG nie stanowi zagrożenia w postaci skażenia środowiska. W przypadku kontaktu z powietrzem, LNG odparowuje i rozrzedza się w powietrzu. Jest więc znacznie mniej szkodliwym i niebezpiecznym paliwem niż ropa naftowa czy LPG.

Podstawowe parametry i właściwości:

  • Gaz bezbarwny i bezwonny;
  • Temperatura wrzenia: ~160oC (przy ciśnieniu atmosferycznym);
  • Gęstość bezwzględna gazu w fazie ciekłej w temp. ok. – 160o C: ok. 440 kg/m3;
  • Ciepło spalania: ~14,60 – 15,25 kWh/kg i ~11,30 – 11,70 kWh/m3
  • Z 1 kg LNG uzyskujemy ~1,30 – 1,35 m3 fazy gazowanej (w efekcie regazyfikacji LNG zwiększa swoją objętość ~600-krotnie);
  • Gaz łatwopalny, tworzący z powietrzem mieszaninę silnie wybuchowaą (w zakresie 5-15% CH4)

Zastosowanie:

  • LNG po regazyfikacji jest paliwem tożsamym z gazem ziemnym wysokometanowym. Stosowany zatem wszędzie tam, gdzie potrzebne są dostawy gazu ziemnego.
  • LNG wykorzystywane jest w przypadku czasowego odłączenia klienta od innych dostaw ze źródeł energii ze względu na awarie lub prace remontowe.
  • Stanowi ekologiczne i oszczędne paliwo do napędów pojazdów (ciągniki siodłowe, autobusy) oraz statków.
  • Idealny sposób na zróżnicowanie źródeł dostaw gazu i zapewnienie niezależności energetycznej.

Oferta

Prace wykonuje doświadczony personel, posiadający wymagane uprawnienia i rozległą wiedzę na temat działania stacji LNG, specyfiki produktu oraz urządzeń gazowych. Pracujemy zgodnie z procedurami BHP opartymi na najwyższych standardach bezpieczeństwa.

czytaj więcej

Kompleksowa usługa polegająca na zrealizowaniu budowy stacji LNG na terenie zakładu klienta. Inwestycja realizowana jest w trzech obszarach: – budowlanym, – montażu urządzeń stacji – wykonania instalacji zabezpieczających i pomiarowych.

czytaj więcej

Usługa kompleksowa obejmująca transport i rozładunek produktu na stacji LNG odbiorcy. Przewóz realizujemy wyspecjalizowanym transportem, a rozładunku dokonują doświadczeni pracownicy posiadający wymagane uprawnienia.

czytaj więcej